เกี่ยวกับรังสรรค์
บริการรถเช่า
ติดต่อเช่ารถ
ข่าวและประกาศ
Gallery
Web Board
Choose Language:
หน้าแรก ติดต่อทีมงาน

Please Weather.
หน้าแรก » ข่าวและประกาศ
หัวข้อข่าว: งานเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

งานเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
วันที่  15-20  ธันวาคม  2551 
ณ บริเวณหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

   

จังหวัดภูเก็ตร่วมกับเทศบาลเมืองป่าตอง  ขอเชิญร่วมงานเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ณ หาดป่าตอง  ครั้งที่ 23  ประจำปี 2551  ในวันที่ 15-20 ธันวาคม  2551

กำหนดการจัดงาน

วันที่  15  ธันวาคม  2551

 เวลา 09.00 น.  -  พิธีทำบุญตักบาตร บริเวณหน้าเวทีกลาง สวนสาธารณะโลมา
 เวลา 10.00 น.
 -  จำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดต่าง ๆ 
 -  การแสดงงานศิลปะ,จำหน่ายอาหารสี่ภาค?อาหารทะเล, บริการนวดแผนโบราณ และกิจกรรมสปา
 เวลา 17.00 น.  -  เคลื่อนขบวนแห่เฉลิมฉลองเปิดฤดูการท่องเที่ยวไปตามถนนทวีวงศ์ ไปถึงเวทีกลาง ณ สวนสาธารณะโลมา 
 เวลา 18.39 น.   -  พิธีเปิด / ชมพลุ และการแสดง
 เวลา 19.00 น.

 -  การแสดงตามเวทีต่าง ๆ อาทิ การแสดงนาฎศิลป์ และวัฒนธรรมสี่ภาค
 -  การแสดงตามเวทีย่อยในซอยบางลา อาทิ เช่น ดนตรีไทย  ดนตรีอังกะลุง  ดนตรีกลองยาว         
    วงโยธวาทิต  การแกะสลักผลไม้  การแสดงโฟค์ซอง 
 เวลา 23.00 น.  -  ปิดเวทีการแสดง  ปิดไฟเรือประมงในท้องทะเลหาดป่าตอง


วันที่  16  ธันวาคม  2551

 เวลา 09.00 น.
 -  พิธีเปิดกิจกรรมเก็บขยะบนชายหาด, การแข่งขันดำน้ำเก็บขยะใต้ท้องทะเลชายหาดป่าตอง 
    และการแข่งขันเรือหางยาว ณ เวทีกลาง สวนสาธารณะโลมา
 เวลา 10.00 น.
 -  จำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดต่าง ๆ 
 -  การแสดงงานศิลปะ,จำหน่ายอาหารสี่ภาค?อาหารทะเล, บริการนวดแผนโบราณ และกิจกรรมสปา            
 เวลา 19.00 น.

 -  การแสดงตามเวทีต่าง ๆ อาทิ การแสดงนาฎศิลป์ และวัฒนธรรมสี่ภาค
 -  การแสดงตามเวทีย่อยในซอยบางลา อาทิ เช่น ดนตรีไทย  ดนตรีอังกะลุง  ดนตรีกลองยาว         
    วงโยธวาทิต  การแกะสลักผลไม้  การแสดงโฟค์ซอง 
 เวลา 23.00 น.   -  ปิดเวทีการแสดง  ปิดไฟเรือประมงในท้องทะเลหาดป่าตอง


วันที่  17  ธันวาคม  2551

 เวลา 09.00 น.  -  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผจญภัย ณ เวทีกลาง สวนสาธารณะโลมา
 เวลา 10.00 น.
 -  จำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดต่าง ๆ 
 -  การแสดงงานศิลปะ,จำหน่ายอาหารสี่ภาค?อาหารทะเล, บริการนวดแผนโบราณ และกิจกรรมสปา     
 เวลา 19.00 น.

 -  การแสดงตามเวทีต่าง ๆ อาทิ การแสดงนาฎศิลป์ และวัฒนธรรมสี่ภาค
 -  การแสดงตามเวทีย่อยในซอยบางลา อาทิ เช่น ดนตรีไทย ดนตรีอังกะลุง ดนตรีกลองยาว         
    วงโยธวาทิต การแกะสลักผลไม้ การแสดงโฟค์ซอง 
 เวลา 23.00 น.  -  ปิดเวทีการแสดง  ปิดไฟเรือประมงในท้องทะเลหาดป่าตอง


วันที่  18  ธันวาคม  2551

 เวลา 10.00 น.
 -  จำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดต่าง ๆ 
 -  การแสดงงานศิลปะ,จำหน่ายอาหารสี่ภาค?อาหารทะเล, บริการนวดแผนโบราณ และกิจกรรมสปา     
 เวลา 19.00 น.

 -  การแสดงตามเวทีต่าง ๆ อาทิ การแสดงนาฎศิลป์ และวัฒนธรรมสี่ภาค
 -  การแสดงตามเวทีย่อยในซอยบางลา อาทิ เช่น ดนตรีไทย ดนตรีอังกะลุง ดนตรีกลองยาว         
    วงโยธวาทิต การแกะสลักผลไม้ การแสดงโฟค์ซอง 
 เวลา 23.00 น.  -  ปิดเวทีการแสดง  ปิดไฟเรือประมงในท้องทะเลหาดป่าตอง


วันที่  19  ธันวาคม  2551

 เวลา 10.00 น.
 -  จำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดต่าง ๆ 
 -  การแสดงงานศิลปะ,จำหน่ายอาหารสี่ภาค?อาหารทะเล, บริการนวดแผนโบราณ และกิจกรรมสปา     
 เวลา 19.00 น.

 -  การแสดงตามเวทีต่าง ๆ อาทิ การแสดงนาฎศิลป์ และวัฒนธรรมสี่ภาค
 -  การแสดงตามเวทีย่อยในซอยบางลา อาทิ เช่น ดนตรีไทย ดนตรีอังกะลุง ดนตรีกลองยาว         
    วงโยธวาทิต การแกะสลักผลไม้ การแสดงโฟค์ซอง 
 เวลา 23.00 น.  -  ปิดเวทีการแสดง  ปิดไฟเรือประมงในท้องทะเลหาดป่าตองวันที่  20  ธันวาคม  2551

 เวลา 10.00 น.
 -  จำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดต่าง ๆ 
 -  การแสดงงานศิลปะ,จำหน่ายอาหารสี่ภาค?อาหารทะเล, บริการนวดแผนโบราณ และกิจกรรมสปา        
 เวลา 17.00 น.  -  ชมขบวนแห่แฟนซีเฉลิมฉลองเคลื่อนไปตามถนนทวีวงศ์  จนไปถึงเวทีกลางสวนสาธารณะโลมา        
 เวลา 18.39 น.   -  นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง  กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมขบวนแห่และประชาชนทั่วไป
 เวลา 19.00 น.

 -  การแสดงตามเวทีต่าง ๆ อาทิ การแสดงนาฎศิลป์ และวัฒนธรรมสี่ภาค
 -  การแสดงตามเวทีย่อยในซอยบางลา อาทิ เช่น ดนตรีไทย  ดนตรีอังกะลุง  ดนตรีกลองยาว         
    วงโยธวาทิต  การแกะสลักผลไม้  การแสดงโฟค์ซอง 
 เวลา 23.00 น.  -  ปิดเวทีการแสดง  ปิดไฟเรือประมงในท้องทะเลหาดป่าตอง

  

   


สอบถามรายละเอียด
ททท. สำนักงานภูเก็ต โทรศัพท์ 0 7621 2213, 0 7621 1036
เวปไซด์ www.patongcity.go.th , www.patongcity-phuket.org , www.tourismthailand.org/phuket

   
|| กลับสู่หน้าหลัก ||


blog stats
Administrator Login