เกี่ยวกับรังสรรค์
บริการรถเช่า
ติดต่อเช่ารถ
ข่าวและประกาศ
Gallery
Web Board
Choose Language:
หน้าแรก ติดต่อทีมงาน

Please Weather.
หน้าแรก » ข่าวและประกาศ
หัวข้อข่าว: งานช้างและกาชาดสุรินทร์ ประจำปี 2551 ครั้งที่ 48

งานช้างและกาชาดสุรินทร์ ประจำปี 2551 ครั้งที่ 48
วันที่ 18 -27 พฤศจิกายน 2551 
ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ และสนามแสดงช้างสุรินทร์


กิจกรรม

วันที่ 18 -27 พฤศจิกายน 2551 
จัดให้มีนิทรรศการ  การออกร้านของส่วนราชการ  การจำหน่ายสินค้าOTOP การแสดงดนตรี  ออกร้านกาชาด
ณ สนามกีฬาศรีณรงค์

วันเสาร์ที่ 22 และอาทิตย์ที่ 23 พ.ย.2551 เวลา 08.30 - 11.30 น. ณ สนามแสดงช้างสุรินทร์
 
งานแสดงช้างสุรินทร์  
บัตรราคา  800.- บาท รวมอาหารว่างและเครื่องดื่ม  มุมมองดีที่สุด
บัตรราคา  500.- บาท มุมมองดี ไม่มีอาหารว่าง/เครื่องดื่ม
บัตรราคา  300.- บาท และ 40 บาท  ขายบัตรเท่าจำนวนความจุของที่นั่ง
**หมายเหตุ บัตรราคา 800 และ 500 บาท สามารถซื้อล่วงหน้าได้โดยการโอนเงิน
   เข้าบัญชีงานช้างและกาชาดสุรินทร์ บ/ช เลขที่ 310 0 42667 3 บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์  
   และดาวโหลดแบบฟอร์มจาก www.surin.go.th  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน fax.ไปที่ 0 4451 2039 หรือ
   0 4452 1361
   ส่วนบัตรรราคาอื่นๆ ซื้อได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรบริเวณทางเข้างานวันต่อวัน
กำหนดการแต่ละวันดูได้จาก
http://www.gov.surinpoc.com/surinnew/elephant_51/index.htm

สอบถามรายละเอียด
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ 0 4454 8152

|| กลับสู่หน้าหลัก ||


blog stats
Administrator Login